Konsten i Västerås stadshus var föremålet för 15 västmanländska journalistseniorers intresse den 19 oktober 2021. Guide bland konstföremålen var kommunens förre kulturchef Staffan Rune (bilden – i bakgrunden textilkonstnären Sten Kauppis gobeläng Dansen i Västra Aros).

Västerås stadshus är byggt exakt på platsen för det medeltida dominikanerklostret. Detta tog husets arkitekt Sven Ahlbom fasta på när han utformade utsmyckningen av huset, berättade Staffan Rune.

Sven Ahlbom hade en väl genomtänkt plan för utsmyckningen. Den skulle inte bara knyta an till historien , utan även stå i samklang med samtiden och visa på det viktiga demokratiska uppdraget för dem som är verksamma i huset. För att uppnå detta ville han förena konstarterna förutom arkitekturen också måleri, skulptur, textilkonst, musik och poesi av högsta klass.

”Ett allkonstverk”, sammanfattade Staffan Rune.

Snart 70 år har gått sedan Stadshuset togs i bruk. Det mesta av det Sven Ahlbom skapade finns kvar. Annat har fått ge vika för bättre lokalutnyttjande och handikappanpassning. Som helhet är det ändå ett unikt hus som västeråsarna kan vara stolta över insåg besökarna efter den sakkunniga guidningen.

Text: LENA HÖRNGREN Bilder: HANS LARSSON

I den vackra fullmäktiesalen berättade Staffan Rune om konstverket i bakgrunden – Kaisa Melantons gobeläng Det fria ordet – som var det vinnande bidraget i en tävling där 150 konstnärer deltog.