Västmanlands Journalistseniorer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben har sedan starten fått 24 nya medlemmar. 15 av dem har återinträtt i Journalistförbundet, för att kunna delta i klubbens aktiviteter, och nio har gått från ordinarie medlemskap till att bli seniormedlemmar. Totalt hade klubben 52 medlemmar vid årets slut.

Aktiviteter under året:

8 februari: Årsmöte med medverkan av journalisten och författaren Ulf Eneroth, Köping, som berättade om den stora flygplanskraschen utanför Köping 1960.

8 mars: Möte med medieforskaren Torbjörn von Krogh, som talade om hur pressetiken förändrats över tid.

5 april: Matsafari i Slakteriet, Västerås, där ”Slaktar-Bosse” berättade om Slakteriets historia och guidade bland Saluhallens alla affärer.

24 augusti: Räk- och taco-kryssning på Mälaren.

18 september: Möte och studiebesök på Sveriges Television och Sveriges Radio i Västerås samt guidad visning av the Steam hotel i gamla Ångkraftverket.

11 oktober: Möte med journalisten och författaren Anders Lif, som berättade om Erik Hahr, stadsarkitekt i Västerås 1909-35.

1 november: Möte med biskop Mikael Mogren, som sammanfattade Reformationsåret, berättade om andra aktuella kyrkliga frågor samt guidade i Biskopsgården.

6 december: Julbord på Djäknebergets restaurang.

Lena Hörngren och Hans Larsson har deltagit i en konferens i Stockholm för SJF:s samtliga seniorklubbar. Hans Larsson har även deltagit i Seniordistriktets årsmöte i Stockholm.

Ekonomi:

Klubben har under året skaffat ett företagskonto i Nordea. Klubbens ekonomiska ställning framgår av kassörens rapport.

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Bosse Lundqvist.

Valberedning: Torsten Källberg och Anders Lif.

 

Västmanlands Journalistseniorer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015, varför 2016 är det första hela verksamhetsåret.

Klubben har sedan starten fått 13 nya medlemmar. Elva av dem har återinträtt i Journalistförbundet, för att kunna delta i klubbens aktiviteter, och två har gått från ordinarie medlemskap till att bli seniormedlemmar. Totalt hade klubben 41 medlemmar vid årets slut.

Aktiviteter under året:

5 april: Årsmöte med medverkan av Mats Svegfors, som gav sin syn på utvecklingen i Västmanland utifrån sitt dubbla perspektiv – fd landshövding och nu deltidsboende i länet.

18 maj: Utflykt till skogsbrandsområdet i norra länsdelen, med besök i utställning om branden, guidad tur i skogen plus lunch i Ramnäs konferens.

7 september: Möte med VLT:s förre huvudredaktör Anders Ahlberg, som berättade om världens äldsta grundlag till skydd för tryck- och yttrandefrihet – TF 250 år.

4 oktober: Möte på VLT med nye chefredaktören Daniel Nordström, som berättade om nyordningen på tidningen. Därtill medverkade även politiska redaktörerna Sakine Madon och Richard Appelbom, kulturredaktör Erik Jersenius och deskchef Nora Nergiz-Westerbergh.

26 oktober: Ölprovning på Coppersmiths bryggeri i Västerås, där vd Petri Kahrukorpi, berättade om ölbryggningens konst och lät oss provsmaka en rad olika ölsorter.

7 december: Möte på Västerås slott med landshövding Minoo Akhtarzand, som gav sin syn på länets utveckling, nu och i framtiden.

Lena Hörngren har deltagit i en konferens i Jönköping för SJF:s samtliga seniorklubbar.

Klubbens hemsida, som var under uppbyggnad, drabbades, liksom övriga seniorklubbars hemsidor, under hösten av virus och stängdes därför. All lagrad information försvann. En ny hemsida har just sjösatts och är under utveckling.

Ekonomi:

Klubbens ekonomiska ställning framgår av kassörens rapport.

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Olavi Räihä.

Valberedning: Torsten Källberg och Anders Lif.