Västmanlands Journalistseniorer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben hade sedan starten och fram till 2018 fått ca 25 nya medlemmar, men tyvärr har Journalistförbundets beslutade fördubbling av medlemsavgiften för seniorer inneburit att ett 10-tal av klubbens medlemmar lämnat förbundet under året. Dessa har dock erbjudits möjlighet att mot en smärre avgift delta i klubbens verksamhet även fortsättningsvis.

Totalt hade klubben 41 medlemmar vid årets slut, varav elva var avgiftsbefriade hedersmedlemmar.

Aktiviteter under året:

6 februari: Möte med föredrag av journalisten Mathias Ståhle, Eskilstuna-Kuriren, som berättade om sin Stora Journalistpris-nominerade granskning av den högerextrema ”Trollfabriken”.

23 februari: Studiebesök vid ABB:s forskningsavdelning, Corporate Research, i Västerås.

12 mars: Årsmöte med politiskt samtal inför höstens val mellan riksdagsledamöterna Olle Thorell (s) och Jessica Polfjärd (m).

9 april: Studiebesök i vårdmuséet Sot&Bot vid Västerås lasarett.

7 maj: Vårutflykt till Gäddeholm, där Göran Kihl berättade om godsets spännande historia samt guidade i det nybyggda bostadsområdet.

3 september: Utflykt till Svanå herrgård i Skultuna. Guidad visning samt lunch.

3 oktober: I Tårtgeneralens fotspår i Köping under ledning av Ulf Eneroth och Lennye Osbeck.

29 november: Teaterpjäsen ”Den stora branden” på Länsteatern med introduktion av teaterchefen Niklas Hjulström

5 december: Julbord på Officersmässen, Hässlö, med föredrag av journalisten och författaren Ann-Christine Kihl.

Representation: Hans Mejdevi deltog i Seniordistriktets årsmöte i Stockholm i maj och Hans Larsson i dess extra årsmöte i november.

 

Ekonomi:

Klubben har under 2018 haft 18 315 kr i intäkter, varav 4 490 var medlemsavgifter från Journalistförbundet och 13 825 kr var deltagaravgifter. Kostnaderna har uppgått till 17 333 kr, varav kostnaderna för olika evenemang uppgått till 14 497 kr.

Årets resultat blev 981 kr. Vid utgången av 2018 fanns det 5 713 kr i klubbkassan.

Klubbens ekonomiska ställning i övrigt framgår av kassörens rapport.

 

Styrelse:

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Bosse Lundqvist.

Valberedning: Torsten Källberg och Anders Lif.

* * * * *

Västmanlands Journalistseniorer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben har sedan starten fått 24 nya medlemmar. 15 av dem har återinträtt i Journalistförbundet, för att kunna delta i klubbens aktiviteter, och nio har gått från ordinarie medlemskap till att bli seniormedlemmar. Totalt hade klubben 52 medlemmar vid årets slut.

Aktiviteter under året:

8 februari: Årsmöte med medverkan av journalisten och författaren Ulf Eneroth, Köping, som berättade om den stora flygplanskraschen utanför Köping 1960.

8 mars: Möte med medieforskaren Torbjörn von Krogh, som talade om hur pressetiken förändrats över tid.

5 april: Matsafari i Slakteriet, Västerås, där ”Slaktar-Bosse” berättade om Slakteriets historia och guidade bland Saluhallens alla affärer.

24 augusti: Räk- och taco-kryssning på Mälaren.

18 september: Möte och studiebesök på Sveriges Television och Sveriges Radio i Västerås samt guidad visning av the Steam hotel i gamla Ångkraftverket.

11 oktober: Möte med journalisten och författaren Anders Lif, som berättade om Erik Hahr, stadsarkitekt i Västerås 1909-35.

1 november: Möte med biskop Mikael Mogren, som sammanfattade Reformationsåret, berättade om andra aktuella kyrkliga frågor samt guidade i Biskopsgården.

6 december: Julbord på Djäknebergets restaurang.

Lena Hörngren och Hans Larsson har deltagit i en konferens i Stockholm för SJF:s samtliga seniorklubbar. Hans Larsson har även deltagit i Seniordistriktets årsmöte i Stockholm.

Ekonomi:

Klubben har under året skaffat ett företagskonto i Nordea. Klubbens ekonomiska ställning framgår av kassörens rapport.

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Bosse Lundqvist.

Valberedning: Torsten Källberg och Anders Lif.

* * * * *

Västmanlands Journalistseniorer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015, varför 2016 är det första hela verksamhetsåret.

Klubben har sedan starten fått 13 nya medlemmar. Elva av dem har återinträtt i Journalistförbundet, för att kunna delta i klubbens aktiviteter, och två har gått från ordinarie medlemskap till att bli seniormedlemmar. Totalt hade klubben 41 medlemmar vid årets slut.

Aktiviteter under året:

5 april: Årsmöte med medverkan av Mats Svegfors, som gav sin syn på utvecklingen i Västmanland utifrån sitt dubbla perspektiv – fd landshövding och nu deltidsboende i länet.

18 maj: Utflykt till skogsbrandsområdet i norra länsdelen, med besök i utställning om branden, guidad tur i skogen plus lunch i Ramnäs konferens.

7 september: Möte med VLT:s förre huvudredaktör Anders Ahlberg, som berättade om världens äldsta grundlag till skydd för tryck- och yttrandefrihet – TF 250 år.

4 oktober: Möte på VLT med nye chefredaktören Daniel Nordström, som berättade om nyordningen på tidningen. Därtill medverkade även politiska redaktörerna Sakine Madon och Richard Appelbom, kulturredaktör Erik Jersenius och deskchef Nora Nergiz-Westerbergh.

26 oktober: Ölprovning på Coppersmiths bryggeri i Västerås, där vd Petri Kahrukorpi, berättade om ölbryggningens konst och lät oss provsmaka en rad olika ölsorter.

7 december: Möte på Västerås slott med landshövding Minoo Akhtarzand, som gav sin syn på länets utveckling, nu och i framtiden.

Lena Hörngren har deltagit i en konferens i Jönköping för SJF:s samtliga seniorklubbar.

Klubbens hemsida, som var under uppbyggnad, drabbades, liksom övriga seniorklubbars hemsidor, under hösten av virus och stängdes därför. All lagrad information försvann. En ny hemsida har just sjösatts och är under utveckling.

Ekonomi:

Klubbens ekonomiska ställning framgår av kassörens rapport.

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Olavi Räihä.

Valberedning: Torsten Källberg och Anders Lif.