VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015. Klubben hade vid årsskiftet 35 medlemmar anslutna till Journalistförbundet, varav 12 avgiftsbefriade hedersmedlemmar, plus 15 ”direktanslutna”, som genom en deltagaravgift kan delta i klubbens verksamhet.

Aktiviteter under året:

Klubben har genomfört följande åtta aktiviteter under året:

17 februari: Årsmöte med lunch på Västerås slott. Efter mötet träff med nye landshövdingen Johan Sterte.

9 mars: Journalisten och författaren Anders Malmsten presenterar sin bok Press Stopp, om turbulensen inom landsortspressen.

20 april: Besök i Sala silvergruva, där olika mineraler brutits i 500 år. Lunch ovan jord i Konstmästargården.

3 maj: Teaterpjäsen om Salaligan. Författaren Mats Strandberg och regissören Mikael Kallin berättade före pjäsen om dess tillkomst.

25 maj: Västeråsbördige fotografen Kent Klich guidade i sin utställning ”You can´t hear the dog barking” i Västerås konstmuseum.

12 september: Studiebesök i Västerås flygmuseum på Hässlö, där bl a den 80-åriga DC3:an Daisy beskådades. Därefter lunch på Officersmässen.

6 oktober: Studiebesök i Northwolts batterifabrik på Finnslätten.

13 december: Julbord på Djäkneberget.

Representation: Hans Larsson har deltagit i Riks-Seniorernas årsmöte den 9 maj och i dess höstmöte den 14 november.

Ekonomi:

Vid ingången av år 2023 fanns det 38 351 kr i klubbkassan, och vid årets slut 12 188 kr. Åretsresultat blev ett underskott med 26 163 kr. Klubbens ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkningen.

Vid klubbens möten, evenemang och studiebesök har deltagarna i varierande grad betalat avgifter för exempelvis lunch och entréer. Klubben har också i olika omfattning subventionerat verksamheterna. Medföljande gäster har betalat hela kostnaden för sin del.

Under året har klubben fått 2 490 kr i intäkt genom medlemsavgifter från SJF. Seniorjournalister, som deltar i klubbens verksamhet utan att tillhöra SJF, betalade 200 kr per person i deltagaravgift, vilket tillförde 3 200 kr till klubbkassan.

Klubben har haft generöst stöd från Journalistförbundets seniorfond. Under år 2022 fick klubben anslag i två omgångar med sammanlagt 42 000 kronor från seniorfonden. Anslaget från Seniorfonden är avsett att användas för klubbens verksamheter under år 2022 och 2023. Tillskottet från fonden bidrog till att klubben kunde subventionera olika arrangemang helt eller delvis under 2023. Medlen har också använts för att arvodera medverkande vid klubbens arrangemang.

I december 2023 beslutade SJF att anslå ytterligare 20 000 kr från seniorfonden till Västmanlands journalistseniorer. Dessa medel kommer att utbetalas i början av år 2024.

Klicka på den här länken för att läsa Resultat- och balansräkningen för år 2023:

http://www.vastmanlandsjournalistseniorer.se/wp-content/uploads/2024/01/SJF-seniorklubb-resultat-och-balans-2023.pdf

Styrelse:

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden plus en hel del mejl- och telefonkontakter.

Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Britta Schemat, ledamot.

Revisor: Richard Appelbom.

Valberedning: Anders Lif och Ann Lystedt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben hade vid årsskiftet 34 medlemmar anslutna till Journalistförbundet, varav 12 avgiftsbefriade hedersmedlemmar, plus 13 ”direktanslutna”, som genom en deltagaravgift kan delta i klubbens verksamhet.

Aktiviteter under året:

När pandemin väl klingat av kunde klubben genomföra sex olika aktiviteter under året:

24 mars: Pjäsen om Asea på Västerås teater, med inledning av teaterchefen Niklas Hjulström.

27 april: Årsmöte med lunch och studiebesök på Mälardalens universitet, MDU.

19 maj: Studiebesök med lunch hos Västmanlandsmusiken i Västerås konserthus.

17 augusti: Kryssning på Hjälmare kanal, från Arboga till Örebro.

12 oktober: Eftervalsanalys med tre politiker, Anna Nikula (s), Erik Johansson (sd) och Erik Hamrin (m) samt en statsvetare, Jörgen Ödalen, MDU. Efteråt lunch på Brasseriet.

14 december: Julbord på Djäkneberget.

Representation: Hans Larsson deltog i Seniordistriktets årsmöte den 11 maj. Hans Larsson och Lena Hörngren deltog i Seniordistriktets höstmöte den 15 november.

Ekonomi:

Seniorklubbens ekonomi har förstärkts avsevärt under år 2022 genom att klubben fått anslag i två omgångar med sammanlagt 42 000 kronor från Journalistförbundets seniorfond. Tillskottet från Seniorfonden är avsett att användas för klubbens verksamheter under år 2022 och 2023.

Under året har klubben även fått 2 640 kronor i intäkt genom medlemsavgifter från Journalistförbundet. Seniorjournalister som deltar i klubbens verksamhet utan att tillhöra SJF betalade 200 kronor i klubbavgift för år 2022, vilket tillförde 2 600 kronor till klubbkassan. Klubben subventionerade flera event och möten helt eller delvis för medlemmarna under 2022. Medföljande gäster har betalat hela kostnaden för respektive event och möte.

Vid ingången av år 2022 fanns 8 633 kr i klubbkassan, och vid utgången 38 351 kr. Årets resultat blev ett överskott med 29 718 kr. Klubbens ekonomiska ställning framgår även av resultat- och balansräkningen.

Klicka på den här länken så får du upp Resultat- och balansräkningen för 2022:

http://www.vastmanlandsjournalistseniorer.se/wp-content/uploads/2023/02/Resultat-o-balans-2022.pdf

Styrelse:

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden plus en hel del mejl- och telefonkontakter.

Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Britta Schemat, ledamot.

Revisor: Richard Appelbom

Valberedning: Anders Lif och Ann Lystedt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben hade vid årsskiftet 36 medlemmar anslutna till Journalistförbundet, varav 13 avgiftsbefriade hedersmedlemmar, plus 12 ”direktanslutna”, som genom en deltagaravgift kan delta i klubbens verksamhet.

Aktiviteter under året:

Trots pandemin har klubben lyckats genomföra fem olika aktiviteter under året:

16 juni: Årsmöte på Mälarkrogen med föredrag av Anders Lif om konsten att fotografera fåglar. Efter mötet lunch på Mälarkrogen.

8 september: Besök på Fiholms slott, där greve Gustaf Ridderstolpe guidade i slottsgemaken.

19 oktober: Konstrunda i Västerås stadshus under ledning av stadens förre kultur- och bibliotekschef Staffan Rune.

9 november: Studiebesök med rundvandring i Villa Asea, under Anders Lifs sakkunniga ledning.

15 december: Julbord på Djäkneberget.

Representation: Hans Larsson och Lena Hörngren deltog i Seniordistriktets digitala årsmöte den 26 maj och Lena Hörngren deltog i Seniordistriktets digitala höstmöte den 16 november.

Ekonomi:

Klubben har under 2021 haft 13 975 kr i samlade intäkter, varav 2 850 kr i medlemsavgifter från Journalistförbundet och 1 200 kr i klubbavgifter från seniorjournalister som deltar i klubbens verksamhet utan att tillhöra SJF.

Kostnaderna för klubbens verksamhet under år 2021 uppgick till 16 419 kr, varav för evenemang 11 350 kr och för möten 2 693 kr.

Klubben subventionerade flera event för medlemmarna under året: Årsmöteslunchen 125 kr/medlem, besöket på Fiholm 50 kr/medlem och julbordet 150 kr/medlem.

Årets resultat blev ett underskott på 2 444 kr. Vid utgången av 2021 fanns det 8 633 kr i klubbkassan.

Klubben beviljades i december ett bidrag på 22 000 kr från SJF:s Seniorfond – pengar som dock inte utbetalas förrän i början av år 2022.

Klubbens ekonomiska ställning framgår även av resultat- och balansräkningen.

Styrelse:

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden plus en hel del mejl- och telefonkontakter.

Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Richard Appelbom

Valberedning: Anders Lif och Ann Lystedt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben hade vid årsskiftet 38 medlemmar anslutna till Journalistförbundet, varav 10 avgiftsbefriade hedersmedlemmar, plus 11 ”direktanslutna”, som genom en deltagaravgift kan delta i klubbens verksamhet.

Aktiviteter under året:

4 februari: Årsmöte med föredrag av deckarförfattaren Arne Olofsson, alias Aron Olnafors.

12 mars: Utflykt till Kungsör med besök på Miniature Kingdom, där entreprenören och förre riksdagsledamoten Staffan Anger guidade. Efter besöket intogs lunch på Thor Modéns gästgiveri.

28 augusti: Besök vid Anundshög, där Bengt Wallén, vice ordförande i Badelunda hembygdsförening, guidade bland fornlämningarna.

Övriga planerade aktiviteter, t ex Konstrunda i Stadshuset, besök på Fiholms slott och Julbordet på Djäkneberget, tvingades vi ställa in pga Corona-pandemin.

Representation: Hans Larsson och Lena Hörngren deltog i Seniordistriktets digitala årsmöte den 9 september.

Ekonomi:

Klubben har under 2020 fått in 2 910 kr i medlemsavgifter från Journalistförbundet och 2 300 kr i klubbavgifter från seniorjournalister som deltar i klubbens verksamhet utan att tillhöra SJF.

Kostnaderna för klubbens verksamhet under år 2020 uppgick till 3 210 kr, varav för evenemang 1 755 kr och möteskostnader 355 kr.

Årets resultat blev 3 350 kr. Vid utgången av 2020 fanns det 11 077 kr i klubbkassan. Klubbens ekonomiska ställning framgår även av resultat- och balansräkningen.

Styrelse:

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Richard Appelbom

Valberedning: Anders Lif och Ann Lystedt.

* * * * *

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben hade vid årsskiftet 38 medlemmar anslutna till Journalistförbundet, varav 11 avgiftsbefriade hedersmedlemmar, plus 11 ”direktanslutna”, som genom en deltagaravgift kan delta i klubbens verksamhet.

Aktiviteter under året:

6 februari: Studiebesök på tv 021 i Västerås plus lunch på Jensens böffhus.

6 mars: Årsmöte med föredrag av Yvonne Gröning om systrarna Hamilton.

2 april: Visning av Rudbeckius-utställningen i Domkyrkan under ledning av Västerås pastorats chefskonservator John Rothlind. Efter visningen blev det lunch i Café Malin.

14 maj: Vårutflykt till Ängsö slott, där Anders Hasselrot guidade. Därefter lunch i slottet.

10 september: Konstpromenad vid Västerås lasarett under ledning av Kristina Mezei.

2 oktober: Gemensamt möte i Katrineholm med journalistseniorerna i hela Mellansverige. Dagens gäst var Göran Persson, som höll föredrag och svarade på frågor.

28 oktober: Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, tog emot i Stadshuset och berättade om sitt arbete och kommunens framtidsplaner.

4 december: Traditionellt julbord på Djäkneberget i Västerås.

Representation: Hans Larsson deltog i Seniordistriktets årsmöte i Stockholm i maj och Lena Hörngren i dess höstmöte i november.

Ekonomi:

Klubben har under 2019 haft 14 125 kr i intäkter, varav 3 200 kr var medlemsavgifter från Journalistförbundet och 2 100 kr var klubbavgifter från seniorjournalister som deltar i klubbens verksamhet utan att tillhöra SJF, samt 8 825 kr i deltagaravgifter till olika evenemang.

Kostnaderna har uppgått till 12 111 kr, varav för evenemang 9 700 kr och möteskostnader 1 311 kr.

Årets resultat blev 2 014 kr. Vid utgången av 2019 fanns det 7 727 kr i klubbkassan.

Klubbens ekonomiska ställning framgår även av resultat- och balansräkningen.

Styrelse:

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Richard Appelbom

Valberedning: Anders Lif och Ann Lystedt.

* * * * *

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben hade sedan starten och fram till 2018 fått ca 25 nya medlemmar, men tyvärr har Journalistförbundets beslutade fördubbling av medlemsavgiften för seniorer inneburit att ett 10-tal av klubbens medlemmar lämnat förbundet under året. Dessa har dock erbjudits möjlighet att mot en smärre avgift delta i klubbens verksamhet även fortsättningsvis.

Totalt hade klubben 41 medlemmar vid årets slut, varav elva var avgiftsbefriade hedersmedlemmar.

Aktiviteter under året:

6 februari: Möte med föredrag av journalisten Mathias Ståhle, Eskilstuna-Kuriren, som berättade om sin Stora Journalistpris-nominerade granskning av den högerextrema ”Trollfabriken”.

23 februari: Studiebesök vid ABB:s forskningsavdelning, Corporate Research, i Västerås.

12 mars: Årsmöte med politiskt samtal inför höstens val mellan riksdagsledamöterna Olle Thorell (s) och Jessica Polfjärd (m).

9 april: Studiebesök i vårdmuséet Sot&Bot vid Västerås lasarett.

7 maj: Vårutflykt till Gäddeholm, där Göran Kihl berättade om godsets spännande historia samt guidade i det nybyggda bostadsområdet.

3 september: Utflykt till Svanå herrgård i Skultuna. Guidad visning samt lunch.

3 oktober: I Tårtgeneralens fotspår i Köping under ledning av Ulf Eneroth och Lennye Osbeck.

29 november: Teaterpjäsen ”Den stora branden” på Länsteatern med introduktion av teaterchefen Niklas Hjulström

5 december: Julbord på Officersmässen, Hässlö, med föredrag av journalisten och författaren Ann-Christine Kihl.

Representation: Hans Mejdevi deltog i Seniordistriktets årsmöte i Stockholm i maj och Hans Larsson i dess extra årsmöte i november.

 Ekonomi:

Klubben har under 2018 haft 18 315 kr i intäkter, varav 4 490 var medlemsavgifter från Journalistförbundet och 13 825 kr var deltagaravgifter. Kostnaderna har uppgått till 17 333 kr, varav kostnaderna för olika evenemang uppgått till 14 497 kr.

Årets resultat blev 981 kr. Vid utgången av 2018 fanns det 5 713 kr i klubbkassan.

Klubbens ekonomiska ställning i övrigt framgår av kassörens rapport.

Styrelse:

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Bosse Lundqvist.

Valberedning: Torsten Källberg och Anders Lif.

* * * * *

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015.

Klubben har sedan starten fått 24 nya medlemmar. 15 av dem har återinträtt i Journalistförbundet, för att kunna delta i klubbens aktiviteter, och nio har gått från ordinarie medlemskap till att bli seniormedlemmar. Totalt hade klubben 52 medlemmar vid årets slut.

Aktiviteter under året:

8 februari: Årsmöte med medverkan av journalisten och författaren Ulf Eneroth, Köping, som berättade om den stora flygplanskraschen utanför Köping 1960.

8 mars: Möte med medieforskaren Torbjörn von Krogh, som talade om hur pressetiken förändrats över tid.

5 april: Matsafari i Slakteriet, Västerås, där ”Slaktar-Bosse” berättade om Slakteriets historia och guidade bland Saluhallens alla affärer.

24 augusti: Räk- och taco-kryssning på Mälaren.

18 september: Möte och studiebesök på Sveriges Television och Sveriges Radio i Västerås samt guidad visning av the Steam hotel i gamla Ångkraftverket.

11 oktober: Möte med journalisten och författaren Anders Lif, som berättade om Erik Hahr, stadsarkitekt i Västerås 1909-35.

1 november: Möte med biskop Mikael Mogren, som sammanfattade Reformationsåret, berättade om andra aktuella kyrkliga frågor samt guidade i Biskopsgården.

6 december: Julbord på Djäknebergets restaurang.

Lena Hörngren och Hans Larsson har deltagit i en konferens i Stockholm för SJF:s samtliga seniorklubbar. Hans Larsson har även deltagit i Seniordistriktets årsmöte i Stockholm.

Ekonomi:

Klubben har under året skaffat ett företagskonto i Nordea. Klubbens ekonomiska ställning framgår av kassörens rapport.

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Bosse Lundqvist.

Valberedning: Torsten Källberg och Anders Lif.

* * * * *

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Västmanlands Journalistseniorer är en klubb inom SJF:s seniorverksamhet. Klubben startade sin verksamhet hösten 2015, varför 2016 är det första hela verksamhetsåret.

Klubben har sedan starten fått 13 nya medlemmar. Elva av dem har återinträtt i Journalistförbundet, för att kunna delta i klubbens aktiviteter, och två har gått från ordinarie medlemskap till att bli seniormedlemmar. Totalt hade klubben 41 medlemmar vid årets slut.

Aktiviteter under året:

5 april: Årsmöte med medverkan av Mats Svegfors, som gav sin syn på utvecklingen i Västmanland utifrån sitt dubbla perspektiv – fd landshövding och nu deltidsboende i länet.

18 maj: Utflykt till skogsbrandsområdet i norra länsdelen, med besök i utställning om branden, guidad tur i skogen plus lunch i Ramnäs konferens.

7 september: Möte med VLT:s förre huvudredaktör Anders Ahlberg, som berättade om världens äldsta grundlag till skydd för tryck- och yttrandefrihet – TF 250 år.

4 oktober: Möte på VLT med nye chefredaktören Daniel Nordström, som berättade om nyordningen på tidningen. Därtill medverkade även politiska redaktörerna Sakine Madon och Richard Appelbom, kulturredaktör Erik Jersenius och deskchef Nora Nergiz-Westerbergh.

26 oktober: Ölprovning på Coppersmiths bryggeri i Västerås, där vd Petri Kahrukorpi, berättade om ölbryggningens konst och lät oss provsmaka en rad olika ölsorter.

7 december: Möte på Västerås slott med landshövding Minoo Akhtarzand, som gav sin syn på länets utveckling, nu och i framtiden.

Lena Hörngren har deltagit i en konferens i Jönköping för SJF:s samtliga seniorklubbar.

Klubbens hemsida, som var under uppbyggnad, drabbades, liksom övriga seniorklubbars hemsidor, under hösten av virus och stängdes därför. All lagrad information försvann. En ny hemsida har just sjösatts och är under utveckling.

Ekonomi:

Klubbens ekonomiska ställning framgår av kassörens rapport.

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av: Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot.

Revisor: Olavi Räihä.

Valberedning: Torsten Källberg och Anders Lif.