Västmanlands journalistseniorer bildades år 2015.

Tillsammans med andra regionala klubbar ingår vi i Svenska Journalistförbundets (SJF) Seniordistrikt. I distriktet finns även Allmänna klubben. De seniorer som av geografiska skäl inte är medlemmar i någon regional klubb kan tillhöra Allmänna klubben.

För att bli medlem i Västmanlands journalistseniorer krävs att du är medlem i SJF.  Som seniormedlem i SJF betalar du 110 kronor per månad i medlemsavgift, varav 100 kronor går till SJF och 10 kronor till Västmanlands journalistseniorer.

I medlemskapet ingår rätt till SJF:s presskort samt tidningen Journalisten.

Seniorklubbens plusgirokonto är 85 35 83-3 (Seniorklubben i Västmanland)