Västmanlands journalistseniorer gjorde den 3 juni 2024 sin insats för det öppna politiska samtalet i Västerås genom att på Café Mosaic arrangera en av EU-valrörelsens få breda politiska debatter.

Alla riksdagspartier var inbjudna till debatten. Alla utom Sverigedemokraterna ställde upp. I många fall med sina västmanländska företrädare på valsedeln.

Debattledare var ordförande Hans Larsson, som inledningsvis gav alla chans att förklara varför vi skulle rösta på just deras parti och varför vi skulle sätta ett kryss framför just deras namn på valsedeln. Därefter styrdes samtalet till några av valets frågor.  Stort som smått hanns med, allt  från klimatet och Ukrainastödet till Epatraktorer och vitt snus.

I de stora frågorna, som klimatet och Ukrainastödet,  tycktes partierna tämligen överens om betydelsen av EU:s insatser. Däremot fanns olika åsikter om hur det skulle gå till. Åsiktsgemenskapen tycktes störst när det gällde behovet av att freda det svenska skogsbruket.

”Svensk skog ska vara svensk skog”, tyckte alla. Däremot har svenska ledamöter inte alltid lätt att få stöd för den uppfattningen i sina olika partigrupper i Bryssel.

Ett 40-tal personer, varav knappt en fjärdedel seniormedlemmmar, lyssnade – och ställde frågor.

Detta var terminens sista arrangemang. Vi återkommer i höst. Redan nu kan vi berätta att vi har biljetter reserverade till Kameliadamen på Västerås teater den 17 oktober. Mer information kommer.

Text: LENA HÖRNGREN

Många intresserade hade sökt sig till Café Mosaic, när Västmanlands journalistseniorer arrangerade EU-debatt. (Foto: ANITA WOHLFART)