Vill du komma i kontakt med någon av oss i styrelsen? Här finns vi:

Hans Larsson, ordförande, e-post: hanslarsson7@gmail.com
tel 070-786 03 12

Lena Hörngren, sekreterare, e-post: lena.horngren@gmail.com
tel 070-773 45 49

Jörgen Eklund, kassör, e-post: jorgen.eklund@vasteras.se
tel 076-767 07 40

Hans Mejdevi, ledamot, e-post: hmejdevi@gmail.com
tel 0730-84 77 35

Seniorklubbens plusgirokonto är 85 35 83-3 (Seniorklubben i Västmanland)