Västmanlands journalistseniorer bildades år 2015.

Tillsammans med andra regionala klubbar ingår Västmanlands journalistseniorer i Svenska Journalistförbundets (SJF) Seniordistrikt.

För att bli medlem i Västmanlands journalistseniorer krävs att du är medlem i SJF.  Som medlem betalar du 120 kronor per månad i medlemsavgift, varav 110 kronor går till SJF och 10 kronor till Västmanlands journalistseniorer.

I medlemskapet ingår rätt till SJF:s presskort samt tidningen Journalisten.

Klubbens aktiviteter annonseras här på hemsidan och inbjudningar skickas med e-post till alla medlemmar.

Seniorklubbens plusgirokonto är 85 35 83-3 (Seniorklubben i Västmanland).

Seniorklubbens organisationsnummer är 802508-7217.