Västmanlands Journalistseniorer har fått 20 000 kronor från Journalistförbundets seniorfond för sociala och kulturella ändamål. Pengarna kommer bl a att användas för att subventionera medlemmarnas deltagande i klubbens olika aktiviteter under år 2024.

Vår klubb har tidigare vid två tillfällen fått sammanlagt 42 000 kr ur seniorfonden, vilket gjort att vi kunnat erbjuda medlemmarna arrangemang och aktiviteter, som det annars inte funnits medel till.

Vid årets utdelning delades ut totalt cirka 150 000 kronor till 13 seniormedlemmar och fyra seniorklubbar för våren 2024.

Enskilda medlemmar som får pengar är:

Elisabet Alm Björnsson, Lund, 2 800 kr för att delta i en kurs i Kundalini yoga
Ingemar Björklund, Stockholm, 6 000 kr för att besöka Åbo akademi
Erik Hjelte, Orsa, 9 300 kr för att studera folkmusik på de brittiska öarna
Ann-Kristin Jönsson, Enskede gård, 4 550 kr för att studera engelska
Inger Karlsson, Karlstad, 6 650 kr för att delta i Forum för jämställdhet
Lars Lundström, Göteborg, 3 000 kr för att studera albanska
Ingrid Norrman, Göteborg, 2 250 kr för en kurs i hebreiska
Bengt Plomgren, Kungsbacka, 3 000 kr för att delta i en konferens om njursjukdomar
Karin Reibring, Nyköping, 6 300 kr för att delta i ett filmläger för seniorer
Helge Rubin, Lund, 4 000 kr för att söka uppgifter om sig själv i Stasis arkiv
Karin Södergren, Hägersten, 9 400 kr för att lära sig segla
Susanne Wixe, Tungelsta, 7 000 kr för att delta i en kurs i cutting (westernridning)
Nils Öhman, Stockholm, 9 700 kr för en fotoresa till Tysslingen

Seniorklubbar:

Sörmlands och Örebro läns seniorklubbar 11 000 respektive 25 000 kronor för att anordna resor för sina medlemmar. Seniorklubbarna i Västmanland och Östergötland får 20 000 kronor vardera för medlemsaktiviteter under 2024.