Selma Lagerlöfs gripande berättelse om Jan i Skrolycka (Kejsarn av Portugallien) sågs den 6 mars 2024 av ett stort antal av föreningens medlemmar och medföjande (totalt 27 personer).

Pjäsen spelades på Västmanlands teater i Västerås med många fina skådespelarprestationer och medryckande musik av Mikael Wiehe.

Före teaterföreställningen höll föreningen årsmöte i Westerås Arbetareförenings lokal på Slottsgatan. Vid årsmötet omvaldes styrelsen bestående av Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör, och Britta Schemat, ledamot. Richard Appelbom omvaldes som revisor. Anders Lif och Ann Lystedt omvaldes som valberedning.

Efter årsmötesförhandlingarna intogs smörgåsar med öl och vin.