Den som besöker Skoklosters slott, i Håbo kommun mellan Enköping och Sigtuna, kan inte undgå vingslagen från den svenska stormaktstiden. Slottet är byggt och utsmyckat i tydlig barockstil med ”extra-allt” för att visa ägarens betydelse och rikedom.

Skokloster besöktes den 6 maj 2024 av en grupp från Västmanlands journalistseniorer, vilka togs emot av en städerska, just upphöjd till guide. Många trappor upp och ned blev det och vandringar genom praktfulla salar fyllda med konstverk, huvudsakligen porträtt av kungar och adelsmän.

I Rustkammaren uppvisades drygt två tusen vapen, musköter och annat, ”en tydlig symbol för den mänskliga dårskapen”, som en av besökarna uttryckte det.

Skoklosters slott uppfördes mellan 1654 och 1676 av Carl-Gustaf Wrangel. Slottet ägdes senare av familjerna Brahe och von Essen. År 1967 övertogs slottet, med dess enorma samlingar, av svenska staten.

Slottet med dess tjocka stenväggar kylde av besökarna rejält, eftersom majsolen ännu inte värmt upp byggnaden. Den efterföljande lunchen i Slottscaféet gav därför välbehövlig värme.