#MDU

Universitetet och campusområdet i Västerås är lite av en egen värld som en grupp från Västmanlands journalistseniorer fick en inblick i den 27 april 2022. Guidade av studentambassadören Filippa (bilden) fick deltagarna en informativ rundvandring i Mälardalens Universitets, MDU:s, luftiga lokaler. 

Några av medlemmarna hade minnen från den spirande Högskolan i Eskilstuna/Västerås när den startade sin verksamhet i nuvarande Växhuset i slutet av 1970-talet. Sedan dess har västeråsarna kunnat se högskolan växa och bli allt större och allt mer betydelsefull. För att 1 januari i år till slut bli Mälardalens Universitet (MDU).

Totalt har universitetet 20 000 studenter som läser kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Forskningen, som tack vare universitetsstatusen har fått mer resurser, är framför allt inriktad på framtidens energi samt inbyggda system, där MDU är världsledande. Kunskaperna är efterfrågade, många har jobb innan de tagit sin examen.

Vid klubbens årsmöte, som tillsammans med en lunch i restaurant Rosenhill föregick rundvandringen, omvaldes Hans Larsson till ordförande, Lena Hörngren till sekreterare och Jörgen Eklund till kassör, samt nyvaldes Britta Schemat som ledamot efter avgående Hans Mejdevi. Richard Appelbom omvaldes som revisor.