Trots att Västmanlands journalistseniorer bara funnits i åtta år kunde vi den 17 februari 2023 för tredje gången besöka Västerås slott för att hälsa på en ny landshövding.

Efter Håkan Wåhlstedt och Minoo Akhtarzand är det nu Johan Sterte som är länets hövding. På utpräglad småländska med Älmhultsaccent  berättade han om vad han lärt om länet under sina drygt hundra dagar i tjänst och vilka utmaningar länsstyrelsen står inför.

”Ett Sverige i miniatyr”, var Johan Stertes karaktäristik av sitt nya hemlän.

Utmaningarna består i hög grad av omvärldsfaktorer som påverkar hela landet.  Civilförsvaret får en mer central roll i en orolig omvärld. Klimatomställningen påverkar inom många områden. Regeringsskiftet har inneburit sämre förutsättningar för skötseln av naturreservat och bekämpandet av invasiva arter, för att ta några exempel.

Johan Sterte ville inte se sig som vare sig fogde eller lobbyist. Han beskrev landshövdingen som ett slags mellanchef på den nationella nivån med uppgift att jämka samman intressen och uppfattningar, så att det blir så bra som möjligt för västmanlänningarna.