Vid årsmötet på Slottet i Västerås 17 februari 2023 omvaldes styrelsen för Västmanlands journalistseniorer för ytterligare ett år, nämligen Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Britta Schemat, ledamot. Till revisor omvaldes Richard Appelbom och till revisorssuppleant nyvaldes Ulf Eneroth. Valberedningen Anders Lif och Ann Lystedt omvaldes.