Samtidigt som moderatledaren Ulf Kristersson meddelade riksdagens talman att han behövde mera tid för att för att få ihop sin regering var ett 20-tal västmanländska journalistseniorer samlade till möte med eftervalsanalys (den 12 oktober 2022).
Först ut i panelen var statsvetaren Jörgen Ödalen från Mälardalens universitet som redovisade siffror för polariseringen inom väljarkåren:
Kvinnor är mer vänster än män. Unga är mer höger än äldre. Folk på landsbygden är mer höger än storstadsväljarna. Spridningen är stor på vilka frågor olika grupper tycker är viktiga.
”Däremot är det svårt att se några tydliga ideologiska vindar i detta val, som inte heller kan ses som ett missnöjesval”, ansåg Ödalen.
Politikerpanlen bestod av Anna Nikula (s), Erik Johansson (sd) och Erik Hamrin (m) höll i stort sett med om detta.
”En snabb valrörelse ger inte utrymme för ideologiska samtal”, sa Anna Nikula.
Frågorna är annorlunda när partierna knackar dörr lokalt än när partiledarna möts i ständigt återkommande debatter i medierna. Liksom när partierna möts för att åstadkomma praktisk politik i den egna kommunen.
Avslutningsvis lät ordförande Hans Larsson panelen skriva snabba svar. Då visade det sig finnas en stor samsyn. Alla trodde att nästa utrikesminister skulle heta Carl Bildt, att biståndet skulle minska och public service bestå. På frågan om hur länge den regering, som är på väg att bildas, skulle sitta kvar fanns lite avvikande meningar. Jörgen Ödalen trodde ett år, Erik Johansson (sd) tolv år.

LENA HÖRNGREN

Eftervalsanalys med fr v Erik Hamrin (m), Anna Nikula (s), Erik Johansson (sd), samtalsledaren Hans Larsson och statsvetaren Jörgen Ödalen.