Fredagen den 28 augusti 2020 besökte 15 medlemmar med vänner det stora fornminnet Anundshög, strax utanför Västerås. Bengt Wallén, vice ordförande i Badelunda hembygdsförening, guidade och berättade historierna kring de stora skeppssättningarna och Sveriges största gravhög – 9 meter hög och 64-68 meter i diameter – som dateras till ca 500 år e Kr. Bland annat fick deltagarna veta att skaparen av Sveriges nationalsång Du gamla du fria – Richard Dybeck – var mannen bakom att den stora runstenen på området restes år 1860, efter att i hundratals år ha legat omkullslagen.