Västmanlands Journalistseniorers årsmöte, som hölls den 4 februari 2020 i Westerås Arbetareförenings lokal på Slottsgatan i Västerås, inleddes med idel omval och avslutades med lokala mordhistorier.

Författaren och förläggaren Arne Olofsson (bilden) berättade om pseudonymen Aron Olnafors, som skrivit ett antal lokala deckare, från ”Vernissage med Döden” till ”Mariettes testamente”.

Olnafors gäckade länge läsarna, som gissade hejvilt om vem som dolde sig bakom pseudonymen, innan det så småningom uppdagades att förläggaren själv var en av männen bakom historierna.

-Det finns alldeles för många deckare med mycket våld och blod och för många poliser med personliga problem av allehanda slag. När vi drog igång det här projektet ville vi skriva deckare med humor och lite dråpliga episoder i Bo Balderson-stil, berättade Olofsson bland annat.

Sedan dess har det blivit en lång rad deckare, som mestadels utspelar sig i västmanländsk miljö. Ambitionen, sa Olofsson, har bland annat varit att få med alla länets kommuner på något litet hörn i historierna.

Vid årsmötet, som föregick mordhistorierna, omvaldes styrelsen, dvs Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot. Revisorn Richard Appelbom omvaldes också, liksom valberedarna Anders Lif och Ann Lystedt.