– Det är så typiskt att det ska dras igång en smutskastning av Greta Thunberg. Hon har ju rätt, 98 procent av vetenskapsmännen är överens. Ändå finns det klimatförnekare, som får stort utrymme. Klimatfrågan borde i själva verket vara det enda vi ägnar oss åt. Det är en ödesfråga.

Förre statsministern Göran Persson var tydligt i sitt budskap inför ett 50-tal journalistseniorer från hela Mellansverige, samlade till möte i Musikens hus i Katrineholm den 2 oktober 2019.

– Klimatfrågan är som cancer. Man förnekar den i det längsta. Och när man väl erkänner dess existens är det för sent, sa Persson bland annat.

Men något snabbtåg för 350 miljarder för att stressade människor ska hinna från Stockholm till Malmö 20 minuter snabbare än idag, ville han inte se: – Mycket svårt att förstå den prioriteringen, sammanfattade Persson.

Han beklagade också att många tycks ha glömt kopplingen mellan andra världskriget och EU. – EU tillkom ju som ett fredsprojekt, för att vi inte skulle behöva uppleva ett krig igen. Men idag är det ingen som åberopar det. Och jag tror inte alla förstått hur allvarligt det är att britterna nu lämnar EU. Det kommer att drabba oss alla mycket hårt, sa Persson.

Den förre finans- och statsministern pläderade också för höjda skatter: – Danmark har ett skattetryck som är 4 procentenheter högre än vårt i förhållande till BNP. Och det är inga danskar som klagar över höga skatter. Om vi höjde skattetrycket till Danmarks nivå skulle vi ha 160-180 miljarder mer per år att lägga på välfärden och andra viktiga satsningar, menade Persson.