Bland patienter, besökare och byggjobbare på Västerås sjukhus syntes den 10 september 2019 en grupp på 16 västmanländska seniora journalister. De var på rundvandring för att titta på konsten under ledning av landstingets konstutvecklare Kristina Maria Mezei, som också är konstskribent.

Det blev en vandring i välkända miljöer, där gruppen uppmärksammades på verk man inte alltid noterat när man varit på sjukhuset i andra ärenden. Men att sjukhusbesökarna inte är medvetna om konsten betyder inte att den saknar betydelse. Konsten i vården är, påpekade Kristina Mezei medhänvisning till forskning, något som bidrar till tillfrisknande och välbefinnande.

– Vi jobbar med det som stärker patienterna och ger dem kraft att klara av sin situation, framhöll hon. Region Västmanland har ungefär 7 000 konstnärliga verk utplacerade på de fyra sjukhusen och på andra vårdinrättningar. Det mesta är grafiska blad, men det finns också större installationer. Till exempel skulpturgruppen Sländan av Knut-Erik Lindberg, som står utanför entrén till Västerås sjukhus och de svävande löven i den jättelika mobilen i ljusgården vid rehabmottagningen.

Just nu pågår och planeras stora byggprojekt inom regionen. Region Västmanland har hittills inte tillämpat en procents-målet för konstinvesteringar vid nybyggen, men nu är en förändring på gång. Detta kan ge ett rejält tillskott när den nya sjukhusbyggnaden, som har en budget på 6,8 miljarder, är klar om uppskattningsvis tio år.

Text och foto: LENA HÖRNGREN

Kristina Maria Mezei vid skulpturgruppen Sländan av Knut-Erik Lindberg.