En vänlig grönskas rika dräkt hade smyckat Ängsös ängar när Västmanlands journalistseniorer kom på besök den 14 maj 2019. På slottsgården togs vi emot av guiden, Anders Hasselrot (bilden), som är bosatt i en av slottets flyglar. Han berättade om slottets historia, dess invånare under åren, om de extremt sällsynta läderbaggarna, som bor i den gamla asken på slottsgården och naturligtvis om Ängsös spöken. Engsö slott har anor från 1100-talet och har under århundradena haft många ägare. Två adelssläkter har dominerat, först familjen Sparre och därefter familjen Piper. Sedan 1971 ägs Ängsö av den kommunala Westmannastiftelsen, men familjen Piper finns kvar som arrendatorer och bor i en flygel.