I år är det 400 år sedan Johannes Rudbeckius blev biskop i Västerås. Att han anlade Sveriges första gymnasium och såg till att staden fick ett bibliotek är väl känt.

När Västmanlands journalisterseniorer den 2 april 2019 besökte jubileumsutställningen fick de veta att denne mångsidige man också hade en koppling till deras yrkesverksamhet. 1621 startade Rudbeckius Sveriges första landsortstryckeri i Västerås. Där gav han bland annat ut en skrift, där han kritiserade prästernas privilegier. Skriften misshagade kungen och togs i beslag. Men alla exemplar kom makten inte åt. Ett finns nu till beskådande i Domkyrkans skattkammare. Där finns också mycket som visar på biskipens intresse för guldföremål.

Seniorerna guidades av Västerås pastorats chefskonservator John Rothlind, som väl beskrev Rudbeckius gärning i hela dess bredd. Vård, skola, omsorg, folkbokföring, trädgård, kyrkorestaurering är några av de frågor biskopen engagerade sig i med stöd av sin hustru Malin Carlsdotter Hising.