Torsdag 29 november 2018 besökte 22 av seniorklubbens medlemmar och medföljande Länsteatern i Västerås – för att se pjäsen Den stora branden (den i norra länsdelen i augusti 2014). Teaterchefen Niklas Hjulström gav en introduktion och berättade om sin egen teaterkarriär, samt om hur man jobbar vid länsteatern och tillkomsten av brandpjäsen, som han själv regisserat. Efter pjäsen samlades vi till eftersnack med öl och mackor i Westerås Arbetareförenings lokal på Slottsgatan.