Medieforskaren och tidigare chefredaktören för bl a Pressens Tidning, Torbjörn von Krogh, besökte oss den 8 mars 2017. Intresset för att diskutera medieetik var stort och närmare 20 medlemmar deltog.

Torbjörn von Krogh, som forskat länge kring etiken inom medierna och skrivit böcker i ämnet, satte deltagarna på flera prov i knepiga publiceringsfrågor. Åsikterna gick ofta isär, men enigheten var stor om nödvändigheten av ett etiskt förhållningssätt för att medierna ska erövra och behålla allmänhetens förtroende.

(Foto: LENNYE OSBECK)