Den 8 februari 2017 höll klubben sitt andra årsmöte. Sedan starten hösten 2015 hade klubben fått 13 nya medlemmar, elva som återinträtt i Journalistförbundet för att kunna delta i klubbens aktiviteter och två som övergått från ordinarie medlemskap till att bli seniormedlemmar. Totalt hade klubben 41 medlemmar vid årets slut.

Vid årsmötet omvaldes styrelsen, som består av Hans Larsson, ordförande, Lena Hörngren, sekreterare, Jörgen Eklund, kassör och Hans Mejdevi, ledamot. Till revisor valdes Bosse Lundkvist.

Klubben hade vid årsskiftet en behållning på lite mer än 5 000 kronor.