Ett mycket populärt studiebesök gjorde ett 15-tal medlemmar i Saluhallen/Slakteriet i Västerås den 5 april 2107.

”Slaktar-Bosse” (bilden) berättade om Slakteriets historia och utvecklingen fram till idag. Slakteriet har återuppstått i annan skepnad, som saluhall, med en lång rad olika butiker, vars utbud till allra största delen är närodlat.