Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar den 8 februari 2017 medverkade journalisten och författaren Ulf Eneroth (bilden), tidigare Bärgslagsbladet i Köping, med ett föredrag kring sin uppmärksammade bok ”Haveriet – flygvapnet och kalla krigets offer.”

Ulf Eneroth berättade om sitt grävande och fann att under 15 månader i början på 1960-talet inträffade 75 (!) militära flyghaverier i Sverige. 46 personer omkom. Sju var civila som dog vid ett köksbord när ett herrelöst Lansen-plan störtade och krossade ett boningshus i Vikbo utanför Köping.

Ulf Eneroth skildrar i boken den länge dolda och mörka sanningen bakom katastrofen i Vikbo, och hur det kom sig att fler än 600 flygare fick sätta livet till under det kalla krigets dagar.