Landshövdingen och chefredaktören.

Den 8 december 2015 träffade vi landshövding Håkan Wåhlstedt (bilden) på Västerås slott. Han guidade oss runt i Slottets alla vinklar och vrår, varefter vi åt jullunch i serveringen. I samband med lunchen skedde det formella bildandet av Västmanlands journalistseniorer genom att en styrelse valdes och stadgar antogs.

Västmanlands Journalistseniorers första möte hölls den 29 september 2015. Vi åt lunch på Café Bianchi i Västerås och träffade därefter VLT:s chefredaktör Thelma Kimsjö (bilden), som berättade om tidningen och guidade runt på redaktionen. I samband med mötet beslöts att en klubb för journalistseniorer i Västmanland skulle bildas och en interimstyrelse valdes bestående av Hans Larsson (sammankallande), Lena Hörngren, Jörgen Eklund och Hans Mejdevi.