Klubbens första årsmöte hölls den 5 april 2016, då vi också för första gången kunde utnyttja en lokal hos Westerås arbetareförening på Slottsgatan i Västerås – en lokal som vi senare kommit att använda flera gånger. Vid årsmötet medverkade Mats Svegfors (bilden), som gav sin syn på utvecklingen i Västmanland utifrån sitt dubbla perspektiv – före detta landshövding och nu deltidsboende i länet.