Styrelsen för Västmanlands journalistseniorer:

Hans Larsson, ordförande, e-post: hanslarsson7@gmail.com
tel 070-786 03 12,

Lena Hörngren, sekreterare, e-post: lena.horngren@gmail.com
tel 070-773 45 49,

Jörgen Eklund, kassör, e-post: jorgen.eklund@vasteras.se
tel 076-767 07 40,

Hans Mejdevi, ledamot, e-post: hmejdevi@gmail.com
tel 073-084 77 35.