Styrelsen för Västmanlands journalistseniorer:

Hans Larsson, ordförande, e-post: hanslarsson7@gmail.com, 
tel 070-786 03 12,

Lena Hörngren, sekreterare, e-post: lena.horngren@gmail.com, 
tel 070-773 45 49,

Jörgen Eklund, kassör, e-post: larsjorgen.eklund@gmail.com, 
tel 076-126 31 81,

Britta Schemat, ledamot, e-post: britta.schemat@gmail.com, tel 070-497 46 37