Måndag 3 september 2018  besökte 17 av klubbens medlemmar Svanå herrgård i Skultuna. Vi fick en mycket intressant guidad visning av herrgården med omkringliggande byggnader, visning av Arkiv Västmanland, som finns på området, samt därefter en utsökt röding-lunch.

Svanå Bruk grundades på 1600-talet, men området har varit förknippat med gruvor, järnverk och smedjor sedan 1300-talet. Herrgården i karolinsk stil uppfördes under 1600-talet av ätten Brahe.

Från 1916 ägdes Svanå av ASEA (senare ABB), användes för representation och var endast öppen för bolagets högsta ledning och deras viktigaste kunder. Idag ägs Svanå Bruk och Säteri av AB Arvid Svensson.