Ett vuxet samtal om politik mellan två politiker som tycker olika men känner varandra väl och respekterar varandras åsikter. Det bjöd riksdagsledamöterna Jessica Polfjärd (M) och Olle Thorell (S) på vid Västmanlands journalistseniorers årsmöte den 12 mars 2018.

Båda skulle helst se en valrörelse som domineras av frågor som gäller ekonomi och arbetsmarknad. Tydliga höger-vänster-frågor, där skiljelinjerna är klara och där de båda stora partierna vet var de har varandra. Men så kommer det knappast att bli, båda räknar med att det blir lag och ordning, integration och sjukvård som kommer att dominera. Plus regeringsfrågan, vem som ska regera med vem.

”Det har blivit för mycket spel och för lite politik”, tyckte Jessica Polfjärd.

Olle Thorell har sökt nya vägar att nå ut med sitt budskap. Han lägger varje dag ut ett videoklipp på Facebook, där han för fram sitt partis åsikter.

”Det har blivit en kamp om bilden av verkligheten”, ansåg han.

Att politikens och regerandets förutsättningar är förändrade i och med Sverigedemokraternas allt starkare position var båda överens om. Men för den skull tycker de inte att det är dags för en stor koalition. Båda var försiktigt avvisande till att deras partier skulle bilda regering tillsammans.

Mötet hölls i Westerås Arbetareförenings lokaler på Slottsgatan i Västerås.