Vid Västmanlands Journalistseniorers årsmöte den 12 mars 2018 i Westerås Arbetareförenings lokaler på Slottsgatan i Västerås omvaldes styrelsen i sin helhet. Det innebär att ordföranden Hans Larsson, kassören Jörgen Eklund, sekreteraren Lena Hörngren och ledamoten Hans Mejdevi fortsätter sina uppdrag. Det gör även revisorn Bo Lundkvist och valberedarna Torsten Källberg och Anders Lif. Klubben hade vid årets slut 52 medlemmar, en ökning med 24 sedan starten hösten 2015.