Förre VLT-journalisten Anders Lif vet det mesta om gamla Västerås och särskilt mycket om hus och byggnader ritade av Erik Hahr, Västerås stadsarkitekt mellan 1909 och 1935. Onsdagen den 11 oktober 2017 fick journalistseniorerna vid möte i Westerås Arbetareförenings lokal på Slottsgatan tillfälle att lyssna till Anders som berättade utifrån boken han skrivit om Erik Hahr. Ett 15-tal medlemmar fascinerades av Anders framställning med ett rikt bildmaterial liksom av Erik Hahrs enorma arbetskapacitet och alla hans efterlämnade storslagna verk, alltifrån skolor och kyrkor till industribyggnader och bostadshus.