Den 4 oktober 2016 fick vi tillfälle att bekanta oss med VLT:s nye chefredaktör Daniel Nordström (bilden), som berättade om nyordningen på tidningen. Vid mötet medverkade även de båda politiska redaktörerna Sakine Madon och Richard Appelbom, kulturredaktören Erik Jersenius och deskchefen Nora Nergiz-Westerbergh.