Fredag den 6 oktober kl 10 har vi fått möjlighet att göra ett studiebesök på Northvolts anläggning på Finnslätten, Lugna gatan 20 i Västerås. Där är det inte bara att kliva in, utan det krävs en del förberedelser. Anmälan senast 27 september till lena.horngren@gmail.com

På anmälan ska det finnas namn, individuell e-post och skonummer för skyddsskor. Via mejl får vi ett sekretessavtal som ska undertecknas innan vi kan besöka anläggningen. Vår guide Nathalie Bruno påpekar också att besöket innebär rätt mycket gående och trappor. Före besöket ska man i receptionen kvittera ut besökskort och parkeringstillstånd.