Program för resten av hösten: Måndag 28 oktober kl 14.00 tar kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck emot i Västerås stadshus och berättar om kommunens planer för stunden och framtiden. Anmäl deltagande till hanslarsson7@gmail.com.

Onsdag 4 december kl 12.30 blir det traditionellt julbord på Djäkneberget i Västerås. Subventionerat pris, 400 kronor för medlemmar. Medföljande betalar 500 kr. Betala till seniorklubbens plusgiro 85 35 83-3 senast 29 november.  (Lättdryck ingår – starkdryck betalas på plats).